Správné odpovědi - podmět

 

1. Najdi podmět a urči, jakým slovním druhem je:

Ti dva se zastavili na vrcholku kopce. - číslovka

Není jednoduché postavit podle toho plánku model letadla. - infinitiv

To všechno se stalo už velmi dávno. - zájmeno

Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. - infinitiv

A právě to Honzu zarazilo. - zájmeno

Jakub mi o všem před chvilkou vyprávěl. - podstatné jméno

Naštěstí se mi nic nestalo. - zájmeno

Prý to je překvapení. - zájmeno

Volejbal půjdeme hrát všichni. - zájmeno

Už se vaši vrátili domů? - zájmeno

Šeptání dětí přerušilo výstražné "psst". - citoslovce

 

2. Najdi podmět a urči, zda je vyjádřený, nevyjádřený nebo všeobecný:

Petr přišel pozdě. - vyjádřený

Ve slově babyka píšeme y. - (my) všeobecný

Zítra píšeme kontrolní práci z matematiky. - (my) nevyjádřený

Dávají ve škole pozor? - (oni) nevyjádřený

Co dávají večer v televizi? - (oni) všeobecný

S poctivostí nejdál dojdeš. - (ty) všeobecný

Dojdeš do samoobsluhy pro pečivo. - (ty) nevyjádřený

Povídali, že mu hráli. - (oni, oni) všeobecný, všeobecný

Rozbilo se nám staré koště. - vyjádřený