Podstatná jména konkrétní a abstraktní

 

a) Rozliště post. jm. konkrétní a abstraktní:

var, vařič, vaření, vařečka, otužilost, otužilec, dobráctví, dobrák, výlet, výletník, let, letec, létání, skokan, skok, skákání, rychlost, rychlík, chudoba, chudák, zeleň, zelenina, hluchavka, hluchota, mládí, mladík, mladost, chodník, chůze, chodec

 

b) Rozliště, v kterém případě má vyznačené podstatné jméno význam konkrétní a v kterém má význam abstraktní:

1. Hudba byla jeho velká láska. 2. V čele průvodu šla hudba. 3. Babička nám vždy přichystala nějakou dobrotu. 4. Dobrota jejího srdce byla známa v celém okolí. 5. Každý to viděl hned na první pohled. 6. Z výletu jsme domů poslali pohled. 7. Všechny děti v zoo zajímalo krmení šelem. 8. Pro nedostatek krmení bylo nutno snížit počet krav. 9. Schůze vlády trvala celý den. 10. Vláda Karla IV. byla pro naši vlast požehnáním.