Slovní druhy

 

a) Určete slovní druhy

Zmije je mnohem menší než cizokrajní jedovatí hadi, málokdy přerůstá délku padesáti centimetrů, má maličkou trojúhelníkovitou hlavu a na hřbetě klikatý pruh a ráda se vyhřívá na slunných stráních nebo na kamenech. Tlama je vyzbrojena řádkou ostrých zubů, ale jeden nebo dva páry bývají větší. Právě ty jsou nejnebezpečnější, neboť mají v sobě kanálek, který vede do dásně, do jedového váčku, kde je zásoba prudkého jedu.