Správné odpovědi - slovní druhy

 

a) podstatná jména - zmije, hadi, délku, centimetrů, hlavu, hřbetě, pruh, stráních, kamenech, tlama, řádkou, zubů, páry, kanálek, dásně, váčku, zásoba, jedu

b) přídavná jména - menší, cizokrajní, jedovatí, maličkou, trojúhelníkovitou, klikatý, rád, slunných, ostrých, větší, nejnebezpečnější, jedového, prudkého

c) zájmena - ty, sobě, který

d) číslovky - padesáti, jeden, dva

e) slovesa - je, přerůstá, má, vyhřívá se, je vyzbrojena, bývají, jsou, mají, vede, je

f) příslovce - mnohem, málokdy, právě, kde

g) předložky - na, na ,na, v, do, do

h) spojky - než, a, a, nebo, ale, nebo, neboť