Správné odpovědi - vyjmenovaná slova

 

a)

anglický jaz y k, v y soký nájem, kruhy v ob i lí, hlem ý žď zahradní, Neob y dlený ostrov, noty pro klav í r, brz y   ráno, starob y lý hrad, klínové p í smo, větrné ml ý ny, špagety se s ý rovou omáčkou, v ý lov rybníka, l í vance s borůvkami, pl y nový kotel, v y sokozdvižný vozík, p í sečná bouře, neznámý ciz i nec, v y nést smetí, asfaltová s i lnice, žloutek a b í lek, strojírenský prům y sl, v ý stava obrazů, p i lník na nehty, bezdrátová m y š, jehněčí na b y linkách, l í pa velkolistá, sv í čka z včelího vosku, můj s y novec David, p i vní lázně, v í ko od krabice, pl y šová hračka, b i tva u Lipan, pos y pat bábovku cukrem, Večerníček Říkání o v í le Amálce, m í sa s ovocem, mentolová žv ý kačka, m y čka nádobí, zpěvákova nejnovější p í snička, ptakop y sk podivný, l ý tkový sval.

 

b)

Na v y v ý šeném m í stě stál zámek. Budeš se mus i t v í c zab ý vat učením. Zdraví a l í bá Vás Vaše L í da. Zb y la nám m i lá vzpom í nka. Slep ý ší oči jsou mal i čké a nenápadné. Mas i tá strava je s y tá. Ps í k se sv i nul do klub í čka. V y zval jsem ho, ab m to v y světl i l, ale on mě odb y l. Holenní kost je s i lnější než l ý tková. M y čka vel i ce usnadňuje m y tí nádobí. Lukáš brz z í skal nové, v ý hodnější m í sto. S y rov i nka je chutná houba, která se může jíst i zas y rova.