Správné odpovědi - tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí

 

1. Doplňte -n, -nn:

vinná réva, cenný drahokam, tulení kožešina, v hlubinných dolech, rak bahenní, při ranní rozcvičce, rané brambory, bez postranních úmyslů, kvůli spokojeným zákazníkům, ve slunném bytě, rodinní příslušníci, nástěnný kalendář, sloními kly, na denním světle, vedle kamenného pomníku, havraní křik, slaměný klobouk, při celní prohlídce, cvičný let, v rodném kraji, nestranný soudce

 

2. Utvoř přídavné jméno v čísle jednotném a množném:

Krkonoše - krkonošský, krkonošští

Francouz - francouzský, francouzští

Paříž - pařížský, pařížští

Budějovice - budějovický, budějovičtí

Brandýs - brandýský, brandýští

Hradec - hradecký, hradečtí

vědec - vědecký, vědečtí

Řek - řecký, řečtí

Praha - pražský, pražští

Kongo - konžský, konžští

Čech - český, čeští

Poděbrady - poděbradský, poděbradští

dítě - dětský, dětští

 

3. Převeď do množného čísla:

ostravský zastupitel - ostravští zastupitelé

břeclavský rodák - břeclavští rodáci

brněnský básník - brněnští básníci

pražský student - pražští studenti

mužský potomek - mužští potomci

vlašský zpěvák - vlašští zpěváci

ruský voják - ruští vojáci

německý velitel - němečtí velitelé

africký slon - afričtí sloni

mongolský pastevec - mongolští pastevci

čínský obchodník - čínští obchodníci

moravský vinař - moravští vinaři

řecký dramatik - řečtí dramatici (dramatikové)

český spisovatel - čeští spisovatelé