Správné odpovědi - podstatná jména konkrétní a abstraktní

 

a)

1. abstraktní - var, vaření, otužilost, dobráctví, výlet, let, létání, skok, skákání, rychlost, chudoba, zeleň, hluchota, mládí, mladost, chůze

2. konkrétní - vařič, vařečka, otužilec, dobrák, výletník, letec, skokan, rychlík, chudák, zelenina, hluchavka, mladík, chodník, chodec

 

b)

1. abstraktní - 1. Hudba byla jeho velká láska. 4. Dobrota jejího srdce byla známa v celém okolí. 5. Každý to viděl hned na první pohled. 7. Všechny děti v zoo zajímalo krmení šelem. 10. Vláda Karla IV. byla pro naši vlast požehnáním.

2. konkrétní - 2. V čele průvodu šla hudba. 3. Babička nám vždy přichystala nějakou dobrotu. 6. Z výletu jsme domů poslali pohled. 8. Pro nedostatek krmení bylo nutno snížit počet krav. 9. Schůze vlády trvala celý den.