Správné odpovědi - předmět

 

1. Najdi všechny větné členy a správně je urči. (podmět i přísudek jsou podtrženy rovnou čarou)

Čtu (přísudek)pěknou (pks) knihu (pt4. p). ()

Pomohl jsem (přísudek) nemocnému (pks) kamarádovi (pt3.p). ()

Potřebujeme (přísudek) veliké (pks) stěstí (pt4.p). (my)

Pomohl jsem (přísudek) nemocnému (pt3.p). ()

Maminka (podmět) zalila (přísudek) babičce (pt3.p) květiny (pt4.p).

Vyšla jsem si (přísudek) s kamarádkou (pt7.p). ()

Tatínek (podmět) viděl (přísudek) Petra (pt4.p).

Bez tebe (pt2.p) naše (pks) Hanka (podmět) nepůjde (přísudek).