Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa

 

1. Podle významu doplňte do vět spisovné tvary slov: oko, ucho, noha, ruka, ručička, rameno, koleno, prso

1. Kůň stříhal____________. 2. Teď musíš vzít tu tašku za obě _________________. 3. Neumím chodit po ____________. 4. Raději neotáčej __________ u hodin. 5. Jenom pohrdavě krčil ___________. 6. Pytlákovi se naštěstí do drátěných _________________ nechytil žádný zajíc. 7. Do ____________ mi lhal. 8. Tatínek nesl malou Janu celou cestu na ____________. 9. Na ___________ ježábu vyměňovali ocelová lana. 10. Lezla po __________ a hledala ztracenou náušnici. 11. Nemocného píchalo na ____________, nemohl dýchat. 12. Stativ stál na třech vysokých ____________. 13. Nešoupej _____________. 14. Ten dopis je určen do vlastních ____________. 15. Jdi mi z ___________. 16. Dědeček houpal vnoučka na _______________. 17. Utrhnu ti obě ______________. 18. Urazil jsem u kameninového hrnce obě ___________.