Správné odpovědi - skloňování podstatných oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa

 

1. Podle významu doplňte do vět spisovné tvary slov: oko, ucho, noha, ruka, ručička, rameno, koleno, prso

1. Kůň stříhal______ušima______. 2. Teď musíš vzít tu tašku za obě ________ucha_________. 3. Neumím chodit po _____rukou/rukách_______. 4. Raději neotáčej _____ručičkami_____ u hodin. 5. Jenom pohrdavě krčil _______rameny____. 6. Pytlákovi se naštěstí do drátěných _______ok__________ nechytil žádný zajíc. 7. Do _____očí_______ mi lhal. 8. Tatínek nesl malou Janu celou cestu na _____ramenou/ramenech_______. 9. Na _____ramenech______ ježábu vyměňovali ocelová lana. 10. Lezla po ____kolenou/kolenech______ a hledala ztracenou náušnici. 11. Nemocného píchalo na _____prsou_______, nemohl dýchat. 12. Stativ stál na třech vysokých _______nohách_____. 13. Nešoupej _______nohama______. 14. Ten dopis je určen do vlastních ______rukou______. 15. Jdi mi z _____očí______. 16. Dědeček houpal vnoučka na _______kolenou/kolenech________. 17. Utrhnu ti obě ______uši________. 18. Urazil jsem u kameninového hrnce obě _____ucha______.