Správné odpovědi - skloňování zájmen

 

  1. Doplň tvary zájmena já:

Pro _mě/mne__ za _mě/nne__ si dělej, co chceš. To se _mi/mně__ vůbec nelíbí. Nechoď tam beze _mě/mne__. Ty jsi __mi/mně_ něco vzkázal, ale on _mi/mně__ nic neřekl. Pozoroval _mě/mne__, jak skládám puzzle. Prošla kolem _mě/mne__ bez pozdravu.

  1. Doplň do vět správné tvary zájmena ona:

Co _jí__ dáš k narozeninám? Já se _jí__ divím, že se _jí__ to líbí. Neviděla jsem _ji__ už celou věčnost. Mám se pro _ni__ stavit ve čtyři hodiny. Bez __ní_ by se mi to určitě nepovedlo. Určitě se _jí_ nic nestalo?

  1. Doplň i/y:

To se m_i_ nelíbí_. Také m_y_ se chceme zúčastnit. Bylo m_i_ to k smíchu. Řeknu všem vaš_i_m přátelům, aby přišl_i_ na naš_i_ v_ý_stavu. Odpoledne půjdu s naš_í_m psem ven. V naš_í_ škole se nic neděje. Naš_í_m přáním je, aby se vaš_i_m dětem nestýskalo. Naš_i_m sousedům se ztratil pes.

  1. Nahraď ve větách zájmeno který zájmenem jenž:

V tropických vodách žije několik druhů ryb, kterých ___jichž____se indiáni obávají. Dotek těchto ryb přináší značné rány, kterými ___jimiž____může být ochromeno celé tělo. Mezi tyto ryby, které ____jěž___ jsou opatřeny podivnou zbraní, patří i úhoř, který ___jenž____ dosahuje délky až dvou metrů. Elektrický článek je vlastně přeměněné svalstvo, které ____jež___ je silně protkané cévkami. Elektrický účinek, který ___jenž____ je odhadován na 300V, je silnější než u jiných ryb. Rány, které ____jež___ jsou bolestivé, vás ochromí. Lov úhořů, kteří ____již___ mají chutné masou, je proto nebezpečný.

  1. Spojte věty v souvětí pomocí zájmena jenž ve správném tvaru:

Obyvatelé se třásli v předtuše hrůz, ___jež____ je čekají. Protokol, ___jejž____ ředitel dlouho hledal, našla sekretářka. Jak se jmenují ti lidé, s ___nimiž____ ses právě bavil? Skotsko mělo od pradávna jméno Highland, ___jež____ vyjadřovalo jeho polohu. Andulky jsou ptáci, __již____jsou přítulní. Pavel, ____jemuž___ Petr něco pošeptal, se na nás pátravě zadíval. S Martinou, s ___níž____jsem prožila prázdniny, se kamarádím už dlouho. Panenku Barbie, po __níž_____ moje sestra touží, jí chce maminka koupit k svátku. Nevěř člověku, ___jenž____ ti lichotí. Otázka, ____již___ jste mi položil, je zajímavá.

  1. Doplňte do vět zájmena týž/tentýž ve správném tvaru:

S ___týmž i tímtéž____ člověkem jsem také mluvil. Ptali se na tebe ___tíž i titíž____ lidé jako včera. Byl nadšen ___touž i toutéž____ myšlenkou jako já. Bloudili ___týmiž____ cestami jako my. Řídí se ___týmž i tímtéž____ pravidlem jako my. Také tato další kniha vyšla v ___témž i tomtéž____ nakladatelství. I letos jsme navštívili v Itálii ___táž i tatáž____ města jako loni. Najednou jsme se ocitli na ___témž i tomtéž____ místě. Od ___téhož____ autora je i tato knížka. Nikdo nemůže být dvakrát trestán za ___touž i tutéž____ věc.

  1. Nahradtě ve větách přídavné jméno stejný zájmenem týž/tentýž:

Opakoval to ještě jednou stejnými _____týmiž_____ slovy. Dospěli jsme ke stejnému ______témuž____ závěru. Pochází ze stejné ___téže_______ vesnice jako já. Narodil se ve stejném ______tomtéž i témž____ městě jako Milan. Udivuje mě stejná _____táž i tatáž_____ věc jako tebe. Byli jsme nadšeni stejným ____týmž i tímtéž______ filmem. Rostlinu lze vypěstovat pouze ve stejných ______týchž_____ podmínkách jako v Austrálii. Stále mi kladeš stejné ______tytéž_____ otázky. Pro všechny musí platit stejná ______táž i tatáž______ pravidla a stejné ______tytéž______ zásady. Jel stejným ____týmž i tímtéž________ vlakem jako my.