Skupiny hlásek bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

 

a) Doplňte ě/je

P_nkava, dobrý ob_d, zv_davý pohled, ob_mná kniha, zp_vník, v_zd do garáže, p_t, b_žecká dráha, pov_ra, důležitý ob_v, v_novat se hudb_ a zp_vu, napínavý příb_h, pov_sit na v_šák, ob_m krychle, v_li si do vlasů, v_řím naší vysp_lé v_dě.

 

b) Doplntě ě/ně

Tam_ jší krajina, zřejm_ nerozum_l, stěna je kolm_ jší, je to um_lec, vzájem_ si nerozum_li, je to pouze moje dom_nka, musím vym_nit žárovku, naše m_na se nazývá koruna, zapom  l jsem to, vzpom_l si, pom_nka je květina.

 

c) Doplňte ě/ně

Přijdeš zítra ke m_ . Viděl m_ už včera. Poprosil m_ o pomoc. Půjdeš tam beze m_? Povídali si o m_. Nezapomeň na m_! Je to jen na m_.