Správné odpovědi - stupňování přídavných jmen

 

1. Vystupňujte následují přídavná jména:

sebevědomý - sebevědomější - nejsebevědomější

skromný - Skromnější - nejskromnější

dojemný - dojemnější - nejdojemnější

strmý - strmější - nejstrmější

tajemný - tajemnější - nejtajemnější

jistý - jistější - nejjistější

dobrý - lepší - nejlepší

špatný - horší - nejhorší

dlouhý - delší - nejdelší

malý - menší - nejmenší

velký - větší - největší

vysoký - vyšší - nejvyšší

 

2. Doplňte vynechaná písmena: 

nejpřímější cesta, nějaká známější osobnost, nejupřímnější rady, nejsamozřejmější odpověď, nejlakomější ze všech, rozumnější názor