Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí

 

1. Doplňte -n, -nn:

vi__á réva, ce__ý drahokam, tule__í kožešina, v hlubi__ých dolech, rak bahe__í, při ra__í rozcvičce, ra__é brambory, bez postra__ích úmyslů, kvůli spokoje__ým zákazníkům, ve slu__ém bytě, rodi__í příslušníci, nástě__ý kalendář, slo__ími kly, na de__ím světle, vedle kame__ého pomníku, havra__í křik, slamě__ý klobouk, při cel__í prohlídce, cvič__ý let, v rod__ém kraji, nestra__ý soudce

 

2. Utvoř přídavné jméno v čísle jednotném a množném:

Krkonoše

Francouz

Paříž

Budějovice

Brandýs

Hradec

vědec

Řek

Praha

Kongo

Čech

Poděbrady

dítě

 

3. Převeď do množného čísla:

ostravský zastupitel

břeclavský rodák

brněnský básník

pražský student

mužský potomek

vlašský zpěvák

ruský voják

německý velitel

africký slon

mongolský pastevec

čínský obchodník

moravský vinař

řecký dramatik

český spisovatel