Příslovečné spřežky

 

1. Doplňte správné tvary.

Posaďte se ___________ (za/tím) tady. _________________ (Po/tom) všem se nám už nikam nechtělo. Schoval se ______________ (za/tím) křovím. Buďtě už konečně ___________________ (z/ticha). _____________ (Z/ticha) se ozval zoufalývýkřik. Zuřivě mi kopl _____________ (do/kola). Bojovat ____________ (o/pravdu) je velmi těžké.