Správné odpovědi - stupňování příslovcí

 

1. Vstupňujte uvedená příslovce:

špatně - hůř/e, nejhůř/e

vysoko - výš/e, nejvýš/e

sladce - sladčeji, nejsladčeji

dobře - lépe/líp, nejlépe/nejlíp

chladno - chladněji, nejchladněji

nízko - níž/e, nejníž/e

křehce - křehčeji, nejkřehčeji

spravedlivě - spravedlivěji, nejspravedlivěji

daleko - dál/e, nejdál/e

zle - hůř/e, nejhůř/e

tmavě - tmavěji, nejtmavěji

rozumně - rozumněji, nejrozumněji

temně - temněji, nejtemněji