Předložky

 

1. Správně doplň do vět předložky s/se, z/ze.

Vzít zevnitř ___ stolu. Vzít z povrchu ___ stolu. Na nádraží stál Milan ___ batohem. Babička říkala, že si ___ ničeho nic nedělá. Snědl jsem jen chleba ___ máslem. Jirka ___ Terezou si rozuměli. Točí se mi ___ toho hlava.