Správné odpovědi - rod činný a trpný

 

1. Převeďtě slovesa ve větách do opačného rodu (z činného do trpného/ z trpného do činného).

Studenti popisovali obraz. (č) Obraz byl popisován studenty. (t)

Na sídlišti byly postaveny nové byty. (t) Na sídlišti postavili nové byty. (č)

Do školy přivezli nové lavice. (č) Do školy byly přivezeny nové lavice. (t)

Všechen materiál byl dětmi spotřebován. (t) Děti spotřebovaly všechen materiál. (č)

Učitelé odvedou žáky do tělocvičny. (č) Žáci budou odvedeni učiteli do tělovičny. (t)

Ztráty byly uhrazeny pojišťovnou. (t) Ztráty uhradila pojišťovna. (č)

Tygr byl odchycen v jižní Africe. (t) Tygra odchytili v jižní Africe. (č)

Katka připravila slavnostní oběd. (č) Slavnostní oběd byl připraven Katkou. (t)

Jakub byl pochválen spolužáky. (t) Spolužáci ochválili Jakuba. (č)