Spojky, částice, citoslovce

 

1. Určete slovní druhy u zadaných slov.

za, brr, au, ale, ať, nechť, protože, u, k, kéž, což, i, a, frr

 

2. Nahraďtě citoslovce ve větě slovesem a naopak.

Honza dupl do kaluže. Moucha mi bzučela u ucha. Vrabec frr na střechu. V tom ťuky ťuk na okno. Donesla jsem ti jahody, vezmi si.