Správné odpovědi - spojky, částice, citoslovce

 

1. Určete slovní druhy u zadaných slov.

za - 7

brr - 10

au - 10

ale - 8

ať - 9

nechť - 9

protože - 8

u - 7

k - 7

kéž - 9

což - 9

i - 8

a - 8

frr - 10

 

2. Nahraďtě citoslovce ve větě slovesem a naopak.

Honza dupl do kaluže. - Honza dup do kaluže.

Moucha mi bzučela u ucha. Moucha bzz u ucha.

Vrabec frr na střechu. Vrabec uletěl na střechu.

V tom ťuky ťuk na okno. V tom zaťukal na ono.

Donesla jsem ti jahody, vezmi si. Donesla jsem ti jahody, na.