Stupňování příslovcí

 

1. Vstupňujte uvedená příslovce:

špatně, vysoko, sladce, dobře, chladno, nízko, křehce, spravedlivě, daleko, zle, tmavě, rozumně, temně