7. B

Mimočítanková četba

Za školní rok musí každý žák přečíst 3 knihy. Z níže uvedeného seznamu si vybere dva tituly a doplní je povinně knihou R.U.R. od Karla Čapka. V daném termínu odevzdá vždy jednu knihu podle svého výběru, na pořadí nezáleží.

 

Termíny odevzdání:          13. 11. 2015

              12. 2. 2016

              6. 5. 2016

 

Seznam:              Karel Čapek – R.U.R (povinně všichni žáci)

        1. Ota Pavel – Plná bedna šampaňského

              2. Ezop – Bajky

              3. Ivan Andrejevič Krylov – Bajky

              4. Karel Jaromír Erben – Kytice

              5. Ivan Olbracht – Ze starých letopisů

 

Otázky k povinné četbě

  1. Napiš název knihy, jméno autora, vydavatelství a rok vydání.
  2. Napiš několik vět o autorově životě.

(V případě bajek/bájí/pověstí/povídek/balad vypiš jejich počet, vyber si dvě z nich a odpověz na následující otázky.)

  1. Kde se odehrává děj knihy (místo - město x vesnice x jinde - kde)?
  2. Je dílo psáno v ich-formě nebo er-formě?
  3. Vypiš hlavní a vedlejší postavu/postavy.
  4. Co ses o hlavní postavě dozvěděl? Napiš o ní několik vět (jméno, stručný popis, charakteristiku). Pokud je v knize více hlavních postav, vyber si jednu. Pokud jde o zvířecí postavu, postupuj podobně.
  5. Jsou v knize záporné postavy? Které?
  6. Co tě v díle zaujalo a proč? Co se ti naopak nelíbilo a proč?
  7. Několika větami stručně shrň obsah. V případě bajek napiš i ponaučení.