6. C

Mimočítanková četba

Za školní rok musí každý žák přečíst 3 knihy. Z níže uvedeného seznamu si vybere dva tituly a doplní je jednou knihou dle vlastního výběru. V daném termínu odevzdá vždy jednu knihu podle svého výběru, na pořadí nezáleží.

 

Termíny odevzdání:    21. 11. 2014

                                13. 2. 2015

                                15. 5. 2015

 

Seznam:          1. Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti

                        2. Hana Doskočilová – Lenoši a rváči z Kloboukova

                        3. Ivona Březinová – Lentilka pro dědu Edu

                        4. Zdeňka Bezděková – Říkali mi Leni

                        5. Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu

 

Otázky k povinné četbě

  1. Napiš název knihy, jméno autora, vydavatelství a rok vydání.
  2. Napiš několik vět o autorově životě.

(V případě povídkové knihy si vyber jednu z povídek a na následující otázky odpovídej podle vybrané povídky.)

  1. Kde se odehrává děj knihy (místo - město x vesnice x jinde - kde)?
  2. Vypiš hlavní a vedlejší postavu/postavy.
  3. Co ses o hlavní postavě dozvěděl? Napiš o ní několik vět (jméno, jaké má vlastnosti, stručný popis). Pokud je v knize více hlavních postav, vyber si jednu.
  4. Jsou v knize záporné postavy? Které?
  5. Kterou postavou bys chtěl být, pokud by sis měl vybrat? Proč?
  6. Co tě v díle zaujalo a proč? Co se ti naopak nelíbilo a proč?