Úkoly a písemky

 

Týden od 11. 5. do 15. 5.

Úkol na 11. 5. (mluvnice): pracovní sešit str. 35 - cv. 1, 2

 

Týden od 4. 5. do 7. 5.

Písemka: 5. 5. přívlastek

Úol na 4. 5. (mluvnice): opsat tabulku - přívlastek holý, rozvitý, několikanásobný
                                    udělat cv.2 z papíru do dom. sešitu (změnit pks na pkn a

                                    naopak)

Úol na 6. 5. (sloh): pracovní sešit str. 50 - cv. 2a-e (do slohového sešitu)

 

Týden od 27. 4. do 30. 4.

Písemka: 30. 4. podmět a přísudek

Úkol na 28. 4. (mluvnice): pracovní sešit str.35/cv.3

 

Týden od 20. 4. do 24. 4.

Písemka: 20. 4. podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

Písemka: 21. 4. shoda přísudku s podmětem

Úkol na 21. 4. (mluvnice): pracovní sešit str.33/cv.4a,b

 

Týden od 2.3. do 6. 3.

Úkol na 2. 3. (mluvnice): pracovní sešit str.26/cv.1a) (do domácího sešitu)

Úkol na 4. 3. (sloh): učebnice str.118/cv.7a) (do slohového sešitu)
                              pracovní sešit str.48/cv.2 (popis krajiny - do slohového sešitu)

 

Týden od 16. 2. do 20. 2.

Úkol na 16. 2. (mluvnice): učebnice str .49 - cv. 5 (do školního sešitu)

Úkol na 18. 2. (sloh): učebnice str. 117 - cv. 4f) (do slohového sešitu)
                               na papír napsat popis spolužáka

Úkol na 20. 2. (literatura): donést čtenářský deník

 

Týden od 9. 2. do 13. 2.

Úkol na 10. 2. (mluvnice): učebnice str. 47 - cv. 3 (do domácího sešitu)
                                      naučit tabulky se skloňováním na str. 45 a 46

Úkol na 11. 2. (sloh): učebnice str. 117 - cv. 2 (do slohového sešitu)

Úkol na 13. 2. (literatura): čítanka str. 89 - 91 - napsat obsah z ukázky Král šedých

                                      medvědů (do sešitu literatury)

 

Týden od 2. 2.  do 6. 2.

Úkol na 3. 2. (mluvnice): učebnice str. 46/cv.3 (do domácího sešitu)

Písemka: 5. 2. - 3. kontrolní diktát + písemná práce (přídavná jména a zájmena)

 

Týden od 26. 1. do 29. 1.

Úkol na 29. 1. (mluvnice): pracovní sešit str.26/cv.5

Úkol na 28. 1. (sloh): učebnice str.115/cv.1d) (do slohového sešitu)

                               učebnice str. 115/cv.3 (do slohového sešitu)

Úkol na 27. 1. (mluvnice): učebnice str.43/cv.7 (do domácího sešitu)

 

Týden od 19. 1. do 23. 1.

Písemka: 22. 1. druhy zájmen

Úkol na 22. 1. (mluvnice): pracovní sešit str.25/cv.1 (do domácího sešitu)

 

Týden od 12. 1. do 16. 1.

Písemka: 16. 1. přídavná jména (druhy, vzory, skloňování, jmenné tvary)

Úkol na 15. 1. (mluvnice): pracovní sešit str. 22/cv.1,3

Úkol na 13. 1. (mluvnice): učebnice str.39/cv.5 (do domácího sešitu)

Úkol na 12. 1. (mluvnice): učebnice str.38/cv.3 (do domácího sešitu)

 

Týden od 5. 1. do 9. 1.

Písemka: 8. 1. stupňování přídavných jmen

               9. 1. literární druhy a žánry

Úkol na 8. 1. (mluvnice): učebnice str.36/cv.7

Úkol na 6. 1. (mluvnice): pracovní sešit str.21/cv.2,4

 

Týden od 15. 12. do 19. 12.

Písemka na 15. 12. (mluvnice): Tvoření přídavných jmen pomocí přípon -ní, -ný, -í,

                                              -ský, -ští, -cký, -čtí

Úkol na 15. 12. (mluvnice): pracovní sešit str.20/cv.6

Úkol na 17. 12. (sloh): učebnice str. 114/cv.4b (do slohového sešitu)

 

Týden od 8. 12.  do 12. 12.

Úkol na 8. 12. (mluvnice): učebnice str.32/cv.2 (do domácího sešitu)

Úkol na 9. 12. (mluvnice): učebnice str. 33/cv.2 (do domácího sešitu)

                                      učebnice str. 33/cv.3 (do školního sešitu)

Úkol na 10. 12. (sloh): učebnice str.113/cv.1c,d (do slohového sešitu)

 

 

Týden od 1.12. do 5. 12.

Úkol na 4. 12. (mluvnice): pracovní sešit str.18/cv.3

Písemka: 4. 12. koncovky přídavných jmen

 

Týden od 24.11. do 28. 11.

Písemka: 25. 11. druhý kontrolní diktát + doposud probrané učivo (podstatná

               jména)

26. 11. první slohová práce

 

Týden od 17. 11. do 21. 11.

Úkol na 20. 11. (mluvnice): učebnice str.26/cv.2,1 (do domácího sešitu)

 

Týden od 10. 11. do 14. 11.

Písemka: 10. 11. podstatná jména obecná a vlastní, skloňování podstatných jmen

               oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa

Úkol na 10. 11. (mluvnice): vyplnit pracovní list ve školním sešitě (cv. 1, 2, 3)

Úkol na 12. 11. (sloh): učebnice str.110/cv.3 - vybrat jedno téma (do slohového

                                 sešitu)

Úkol na 14. 11. (literatura): recitace básničky

 

Týden od 13. 10. do 17. 10.

Písemka: 20. 10. podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Úkol na 20. 10. (mluvnice): pracovní sešit str. 11-12/cv. 2
                                        učebnice str. 14/cv. 5 - do domácího sešitu

 

Týden od 29. 9. do 3. 10.

Písemka: 6. 10. kontrolní diktát + určování slovních druhů a určování mluvnických kategorií podstatných jmen.

Písemka: 2. 10. určování mluvnických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor).

 

Týden od 22. 9. do 26. 9.

Úkol na 1. 10. (sloh): pracovní sešit str. 46/cv. 2.

Úkol na 29. 9. (mluvnice): pracovní sešit str. 8/cv. 2, str. 9/cv. 4.

Úkol na 23. 9. (mluvnice): učebnice str. 7/cv. 4 (slova: pila, ráno, jí, a - do domácího sešitu).

 

Týden od 15. 9. do 19. 9.

Úkol: Procvičit vyjmenovaná slova.

Písemka: 15. 9. diktát na vyjmenovaná slova.