Úkoly pro nemocné

 

Týden od 4. 5. do 7. 5.

Mluvnice - učebnice str. 68 - cv. 3

               - předmět (učebnice str. 68 - 69)

               - zápis z učebnice

               - učebnice str. 69 - cv. 2

               - pracovní sešit str. 35 - cv. 4

Sloh - vyprávění podle obrázku

 

Týden od 27. 4. do 30. 4.

Mluvnice - přívlastek (učebnice str. 67)

                - zápis z učebnice

                - učebnice str. 67 - cv. 2

                - přívlastek holý, rozvitý a několikanásobný (učebnice str. 68)

                - pracovní sešit str. 34 - cv. 4

                                                   - cv. 1

                                                   - cv. 2

                 - procvičování přívlastku - cvičení z natištěného papíru

Sloh - jazykové prostředky vyprvování

        - učebnice str. 130 - cv. 2a

                          str. 131 - cv. 4

 

Týden od 20. 4. do 24. 4.

Mluvnice - shoda přísudku s podmětem (učebnice str. 65)

                - zápis z učebnice

                - učebnice str. 66 - cv. 1

                                            - cv. 3

                - pracovní sešit str. 32 - cv. 2a

                                                    - cv. 3

                                          str. 33 - cv. 1

Sloh - jazykové prostředky vypravování

        - zápis si žáci opíší od spolužáků

        - přímá řeč - procvičování

        - procvičování vypravování

Literatura - I. M. Jirous, Krajina Dudédu

                  J. R. R. Tolkien, Temný Hvozd

 

Týden od 13. 4. do 17. 4.

Mluvnice - přísudek (učebnice str. 64)

               - zápis z učebnice

               - učebnice str. 65 - cv. 3

               - cvičení do na tabuli mnou diktovaná na procvičování podmětu a

                  přísudku

               - podmět a přísudek - holý, rozvitý a několikanásobný

               - učebnic str. 65 - cv. 4

               - pracovní sešit str. 32 - cv. 1a), b)1

Sloh - osnova vypravování

        - zápis si žáci opíší od spolužáků

        - učebnice str. 127 - cv. 1a), b)

Literatura - M. Drijverová - Doma

                 - interpretace textu

 

Týden od 6. 4. do 10. 4.

Mluvnice - oprava 4. kontrolního diktátu

               - základní větné členy - podmět (učebnice str. 64)

               - zápis z učebnice

               učebnice str. 64 - cv. 1, 2

Sloh - dějová posloupnost vypravování

        - pracovní sešit str. 49 - cv. 1a)

                                  str. 49 - cv. 2

Literatura - M. Twain - Piráti

 

Týden od 30. 3. do 1. 4.

Mlvnice - opakováná na 4. kontrolní diktát

             - 4. kontrolní diktát

Sloh - vypravování (učebnice str. 124)

          (zápis si žáci opíší od spolužáků)

         - učebnice str. 124 - 125 - cv. 1

         - učebnice str. 125 - cv. 2a)

 

Týden od 16. 2. do 20. 2.

Mluvnice - druhy číslovek (tabulka str. 50)

                (opsat tabulku z učebnice)

              - učebnice str. 50 - cv. 1 (do školního sešitu)

                                        - cv. 2 (ústně)

              - pravopis číslovek (tabulka str. 51)

                (opsat tabulku do sešitu)

              - učebnice str. 51 - cv. 3 (do školního sešitu)

                                        - cv. 5 a),b)

Sloh - opakování popisu postavy

        - popis krajiny

        - učebnice str. 118 - cv. 1 a),b),c),d)

Literatura - J. Steinbeck - Hříbě

               - J. London - Bílý tesák

 

Týden od 9. 2. do 13. 2.

Mluvnice - skloňování zájmen můj, tvůj, svůj (tabulka str. 46)

               (zápis si žáci opíší od spolužáků)

             - učebnice str. 47 - cv. 1 (do školního sešitu)

                             str. 47 - cv. 2 (do školního sešitu)

                             str. 47 - cv. 4 (do školního sešitu)

            - skloňování zájmena týž, tentýž (tabulka str. 48)

             (zápis si žáci dopíší od spolužáků)

            - učebnice str. 48 - cv. 1 (do školního sešitu)

            - skloňování zájmena samý

              (zápis si žáci opíší od spolužáků)

            - učebnice str. 48 - cv. 2 (do školního sešitu)

Sloh - přirovnání

         popis postavy

         učebnice str. 117 - cv. 4 a),b),c),d),e)

Literatura - J. Brukner - Jak namalovat ptactvo lesní

                - V. Nezval -  Noční můra, Bělásek

                - domýšlení příběhu (kamzičí kůzle) - čítanka

 

Týden od 2. 2. do 6. 2.

Mluvnice - skloňování zájmena jenž (učebnice str. 45)

              - učebnice str. 45 - cv. 1 (do školního sešitu)

                              str. 46 - cv. 2 (do školního sešitu)

Sloh - popis postavy

Literatura - čítanka str. 94 - M. Lukešová - Jak je bosé noze v rose

                            str. 94 - J. Tomeček - Jíkavci

                            str. 97 - J. Tomeček - Kosí pořádek

 

Týden od 26. 1. do 29. 1.

Mluvnice - učebnice str. 42 - cv. 5

              - učebnice str. 43 - cv. 7

              - skloňování zájmen podle vzoru ten a náš (zápis si žáci opíší od

               spolužáků)

              - učebnice str. 44 - cv. 1, 2 (do školního sešitu)

              - pracovní sešit str. 24 - cv. 10

              - pracovní sešit str. 26 - cv. 4

 

Týden od 19. 1. do 23. 1.

Mluvnice - opakování druhů zájmen

             - učebnice str. 41 - cv. 1

                                       - cv. 2

             - učebnice str. 42 - cv. 3

                                       - cv. 4

             - zájmena sebou/s sebou (zápis si žáci dopíší od spolužáků)

             - učebnice str. 42 - cv. 6

             - pracovní sešit str. 25 - cv. 1

                                              - cv. 2

Sloh - popis místnosti

        - učebnice str. 115 cv. 1a),b),d)

Literatura - K. May, Souboj

 

Týden od 12. do 16. 1.

Mluvnice - opakování skloňování přídavných jmen

              - jmenné tvary přídavných jmen (zápis si žáci opíší od spolužáků)

              - učebnice str. 40 - cv. 1a (do školního sešitu)

Literatura - E. Štorch, Zubři

 

Týden od 5. 1. do 9. 1.

Mluvnice - opakování stupňování přídavných jmen

             - učebnice str. 35 - cv. 5

             - učebnice str. 36 - cv.8 do školního sešitu

             - skloňování přídavných jmen (tvrdých měkkých, přivlastňovacích)

             - učebnice str. 37 - cv. 1, 2 (do školního sešitu)

Sloh - pracovní sešit str. 47 - cv. 1a,b (do sešitu)

        - osnova

Literatura - R. Kipling - Mauglí

 

Týden od 15. 12. do 19. 12.

Mluvnice - stupňování přídavných jmen

              - zápis si žáci opíší od spolužáků

              - učebnice str. 34 - cv. 2, 3

              - učebnice str. 35 - cv. 6

Sloh - postup při popisu (zápis - učebnice str. 112)

 

Týden od 8. 12. do 12. 12.

Mluvnice - tvoření přídavných jmen pomocí přípon -ský, -ští, -cký, -čtí

              - zápis si žáci opíší od spolužáků

              - učebnice str. 33 - cv. 1 (do školního sešitu)

                                        - cv. 3 (do školního sešitu)

              - pracovní sešit str. 19 - cv. 1a, 2a, 3

              - pracovní sešit str. 20 - cv. 4, 5 (do sešitu)

Sloh - jazykové prostředky popisu

        - zápis si žáci doplní od spolužáků

        - učebnice str. 113 - cv. 2b (do sešitu)

        - učebnice str. 114 - cv. 3 (ústně)

Literatura - Ulčová - Husy, husičky

              - lidová slovesnost o husách

 

Týden od 1. 12. do 5. 12.

Mluvnice - oprava kontrolního diktátu

              - koncovky přídavných jmen - opakování z 5. ročníku

              - zápis si žáci opíší od spolužáků

              - učebnice str.31 - cv. 1 (ústně)

                                       - cv. 3 (do školního sešitu)

              - tvoření tavrů přídavných jmen příponou -ný, -ní, -í

              - zápis si žáci opíší od spolužáků

              - učebnice str. 32 - cv. 1 (ústně)

Sloh - popis (učebnice str. 112) - zápis si žáci opíší od spolužáků

        - učebnice str. 113 - cv. 1a) (ústně), b) do slohového sešitu

Literatura - Mršík - Léto (čítanka str. 48)

               - Němcová - Obžínky (čítanka str. 49)

               - zápis - Literární žánry (žáci si doplní od spolužáků)

 

Týden od 24. do 28. 11.

Mluvnice - opakováni doposud probraného učiva

             - 2. kontrolní diktát + cvičení z doposud probrané látky

             - přídavná jména (druhy, vzory, určování pádu, čísla a rodu)

Sloh - 1. slohová práce (dopis)

Literatura - V. Burian, literární žánry

 

Týden od 18. do 21. 11.

Mluvnice - vlastní jména osobní

              - skloňování pomnožných jmen místních

              - pravidla českého pravopisu

Sloh - 1. slohová práce - koncept (dopis)

Literatura - F. Nepil (Každý jsme odněkud, a všichni z venkova), F. Hrubín

                (Červenec)

 

Týden od 3. 11. do 7. 11.

Mluvnice - učebnice str. 21 - skloňování podstatných jmen oči, uči, ruce, kolena,

                                          ramena, prsa

                                        - zápis si žáci doplní od spolužáků

                                        - cv. 2

              - učebnice str. 22 - cv. 3

              - pracovní sešit str. 14 - 15 - cv. 1

              - učebnice str. 19 - tvary podstatných jmen mužského rodu

                                        - zápis si žáci doplní od spolužáků

Sloh - učebnice str. 109 - dopis osobní

        - zápis si žáci doplní od spolužáků

Literatura - čítanka str. 36 - Jaroslav Seifert - Hora Říp

               - čítanka str. 39 - Karel Čapek - Starý mistr

               - čítanka str. 40 - Maryna Svobodová - Alšová - U nás doma

 

Týden od 13. 10. do 17. 10.

Mluvnice - učebnice str. 13 - podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

                                       - zápis si žáci doplní od spolužáků

                                       - cv. 2, 3

             - pracovní sešit str. 12 - cv. 3 - do školního sešitu

Sloh - učebnice str. 107 - zpráva, oznámení

                                   - zápis si žáci doplní od spolužáků

                                   - cv. 1, 2 a)

Literatura - čítanka str. 28 - Hana Doskočilová - Jan Amos Komenský

                                      - J. A. Komenský - Svět

               - čítanka str. 29 - Ivan Olbracht - O zmatení jazyků

                                      - J. A. Komenský - Informatorium školy mateřské

                                      - Jiří Žáček - Odemyky - zamyky

                                      - Emanuel Frynta - Angličané

               - zápis - Hana Doskočilová - žáci si doplní od spolužáků

 

Týden od 29. 9. do 3. 10.

Mluvnice - učebnice str. 9 - opakování mluvnických kategorií podstatných jmen

                                        (zopakování pádů, čísel, rodů, vzorů)

              - učebnice str. 10/cv. 2 a), 3 (do sešitu)

              - učebnice str. 11 - podstatná jména konkrétní a abstraktní (co to jsou

                                          podst. jm. konkrétní a co abstraktní, jaký je mezi nimi

                                          rozdíl)

                                        - cv. 1, 2, 3 a)

                                        - zápis si žáci doplní od spolužáků

              - pracovní sešit str. 9/cv. 5

                                     str. 10/cv. 1

Sloh - učebnice str. 105 - vzkaz (co to je, jakou může mít formu)

                                   - cv. 1, 2, 3

        - zápis (oranžový rámeček v učebnici - vzkaz)

        - pracovní list (žáci dostanou)

Literatura - čítanka str. 23 - Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně

               - zápis - Jaroslav Vrchlický (žáci si doplní od spolužáků)

 

Týden od 22. 9. do 26. 9.

Mluvnice - učebnice str. 7 - zopakování slovních druhů (kolik jich je, jak se dělí)

                                      - cv. 1, 2, 3, 4 (slova: pila, ráno, jí, a - písemně do

                                        domácího sešitu, zbytek ústně)

               - učebnice str. 8/cv. 5 - do školního sešitu

               - pracovní sešit str. 9/cv. 3, 4

Sloh - učebnice str. 103/cv. 1 c)

        - učebnice str. 103 - podací lístek

                                    - cv. 1 a), b)

        - učebnice str. 104 - telegram (co to bylo- dnes se již nepoužívá)

        - pracovní sešit str. 46/cv. 2

Literatura - čítanka str. 18 - Eduard Petiška - Král ze zlaté kolébky, Karel IV. - Když

                 jsme přišli do Čech

               - čítanka str. 20 - Jan Neruda - Romance o Karlu IV.

               - zápis - E. Petiška, Karel IV., J. Neruda (žáci si doplní od spolužáků)

 

Týden od 15. 9. do 19 .9.

Mluvnice - pracovní sešit str. 7/cv. 9.

Sloh - učebnice str. 102/cv. 1 b)

        - pracovní sešit str. 46/cv. 1

Literatura - čítanka str. 13 - Josef Čapek - Rodný kraj

               - zápis - Josef Čapek (žáci si doplní od spolužáků)