Správné odpovědi - příslovečné spřežky

 

1. Doplňte správné tvary.

Posaďte se ______zatím_____ (za/tím) tady. _________Po tom________ (Po/tom) všem se nám už nikam nechtělo. Schoval se _______za tím_______ (za/tím) křovím. Buďtě už konečně __________zticha_________ (z/ticha). ______Z ticha_______ (Z/ticha) se ozval zoufalývýkřik. Zuřivě mi kopl ______do kola_______ (do/kola). Bojovat ______o pravdu______ (o/pravdu) je velmi těžké.