Předložky s/se, z/ze

 

a)

Na pláži stavěli tatínkové _ dětmi _ písku hrady. _ takovými nápady na mě nechoď. Maminka má ráda ozdobné předměty _ lýka a _ slámy. Nevím, komu _ vás mám věřit. _ bratranci a sestřenicemi se vídám zřídka. Líbí se mi balet _ pohádky do pohádky. Viděl jsi film Hrátky _ čertem? _ Čapkova díla jsem ještě nečetl Válku _ mloky. Jen hezky _ pravdou ven! Ani na chvilku _ ní nespustil oči.

 

b)

Pohled _ ptačí perspektivy. Dojedl jídlo _ neděle. Setkal jsem se _ kamarádem. Pavla seběhla _ schodů. Sundej si čepici _ hlavy! Skočil dva metry _ místa. Vytáhl kabát _ skříně. Odešel _ domu v deset hodin i _ manželkou. Já se _ tebe zblázním! Jsem _ tebou spokojen. Pracuji _ zvířaty. Přines _ obchodu chléb se solí. Diskutoval _ velkým zájmem. Pocházím _ Českých Budějovic. Dám si kávu _ mlékem. Kyselina _ vodou prudce reagovala. Vstávám _ úsměvem. Vyskočil _ letadla _ padákem. Zahrej si _ mnou.