Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

 

a) Rozlište podstaná jména pomnožná, hromadná a látková:

listí, písek, Velikonoce, mák, kamení, tvaroh, narozeniny, voda, žactvo, jehličí, dřevo, sáňky sůl, housle, železo, lidstvo, dveře, mléko, máslo, loďstvo, papír, sádra, kamna

 

b) Určete číslo vyznačených podstatných jmen:

Dostal velké množství dárků. Všude byly lány obilí. Uzavřeli spolu přátelství. Jedny dveře jsem otevřel. Chovají tam stádo dobytka. Naladil jsem si housle. Strýček má sbírku hmyzu. U silnice byly hromady kamení. Oblékl si plavky. Na zahradě jsme shrabovali listí. Babička bydlí v Kralupech. Před stadiónem jsme viděli dav lidí.