Skloňování zájmen

 

  1. Doplň tvary zájmena já:

Pro ___ za ___ si dělej, co chceš. To se ___ vůbec nelíbí. Nechoď tam beze ___. Ty jsi ___ něco vzkázal, ale on ___ nic neřekl. Pozoroval ___, jak skládám puzzle. Prošla kolem ___ bez pozdravu.

  1. Doplň do vět správné tvary zájmena ona:

Co ___ dáš k narozeninám? Já se ___ divím, že se ___ to líbí. Neviděla jsem ___ už celou věčnost. Mám se pro ___ stavit ve čtyři hodiny. Bez ___ by se mi to určitě nepovedlo. Určitě se __ nic nestalo?

  1. Doplň i/y:

To se m__ nelíb_. Také m__ se chceme zúčastnit. Bylo m__ to k smíchu. Řeknu všem vaš__m přátelům, aby přišl__ na naš__ v__stavu. Odpoledne půjdu s naš__m psem ven. V naš__ škole se nic neděje. Naš__m přáním je, aby se vaš__m dětem nestýskalo. Naš__m sousedům se ztratil pes.

  1. Nahraď ve větách zájmeno který zájmenem jenž:

V tropických vodách žije několik druhů ryb, kterých _______se indiáni obávají. Dotek těchto ryb přináší značné rány, kterými _______může být ochromeno celé tělo. Mezi tyto ryby, které _______ jsou opatřeny podivnou zbraní, patří i úhoř, který _______ dosahuje délky až dvou metrů. Elektrický článek je vlastně přeměněné svalstvo, které _______ je silně protkané cévkami. Elektrický účinek, který _______ je odhadován na 300V, je silnější než u jiných ryb. Rány, které _______ jsou bolestivé, vás ochromí. Lov úhořů, kteří _______ mají chutné masou, je proto nebezpečný.

  1. Spojte věty v souvětí pomocí zájmena jenž ve správném tvaru:

Obyvatelé se třásli v předtuše hrůz, _______ je čekají. Protokol, _______ ředitel dlouho hledal, našla sekretářka. Jak se jmenují ti lidé, s _______ ses právě bavil? Skotsko mělo od pradávna jméno Highland, _______ vyjadřovalo jeho polohu. Andulky jsou ptáci, ______jsou přítulní. Pavel, _______ Petr něco pošeptal, se na nás pátravě zadíval. S Martinou, s _______jsem prožila prázdniny, se kamarádím už dlouho. Panenku Barbie, po _______ moje sestra touží, jí chce maminka koupit k svátku. Nevěř člověku, _______ ti lichotí. Otázka, _______ jste mi položil, je zajímavá.

  1. Doplňte do vět zájmena týž/tentýž ve správném tvaru:

S _______ člověkem jsem také mluvil. Ptali se na tebe _______ lidé jako včera. Byl nadšen _______ myšlenkou jako já. Bloudili _______ cestami jako my. Řídí se _______ pravidlem jako my. Také tato další kniha vyšla v _______ nakladatelství. I letos jsme navštívili v Itálii _______ města jako loni. Najednou jsme se ocitli na _______ místě. Od _______ autora je i tato knížka. Nikdo nemůže být dvakrát trestán za _______ věc.

  1. Nahradtě ve větách přídavné jméno stejný zájmenem týž/tentýž:

Opakoval to ještě jednou stejnými __________ slovy. Dospěli jsme ke stejnému __________ závěru. Pochází ze stejné __________ vesnice jako já. Narodil se ve stejném __________ městě jako Milan. Udivuje mě stejná __________ věc jako tebe. Byli jsme nadšeni stejným __________ filmem. Rostlinu lze vypěstovat pouze ve stejných ___________ podmínkách jako v Austrálii. Stále mi kladeš stejné ___________ otázky. Pro všechny musí platit stejná ____________ pravidla a stejné ____________ zásady. Jel stejným ____________ vlakem jako my.