Podstatná jména konkrétní a abstraktní

 

a) Rozliště post. jm. konkrétní a abstraktní

var, vařič, vaření, vařečka, otužilost, otužilec, dobráctví, dobrák, výlet, výletník, let, letec, létání, skokan, skok, skákání, rychlost, rychlík, chudoba, chudák, zeleň, zelenina, hluchavka, hluchota, mládí, mladík, mladost, chodník, chůze, chodec

 

b) Rozliště, v kterém případě má vyznačené podstatné jméno význam konkrétní a v kterém má význam abstraktní:

1. Hudba byla jeho velká láska. 2. V čele průvodu šla hudba. 3. Babička nám vždy přichystala nějakou dobrotu. 4. Dobrota jejího srdce byla známa v celém okolí. 5. Každý to viděl hned na první pohled. 6. Z výletu jsme domů poslali pohled. 7. Všechny děti v zoo zajímalo krmení šelem. 8. Pro nedostatek krmení bylo nutno snížit počet krav. 9. Schůze vlády trvala celý den. 10. Vláda Karla IV. byla pro naši vlast požehnáním.