Správné odpovědi - podst. jm. pomnožná, hromadná a látková

 

a)

1. pomnožná: Velikonoce, narozeniny, sáňky, housle, dveře, kamna

2. hromadná: listí, kamení, žactvo, jehličí, lidstvo, loďstvo

3. látková: písek, mák, tvaroh, voda, dřevo, sůl, železo, mléko, máslo, papír, sádra

 

b)

1. číslo množné: dveře, housle, plavky, Kralupech

2. číslo jednotné: množství, obilí, přátelství, stádo dobytka, hmyzu, kamení, listí, dav